CARNET DE GRUES

Icones soles-03

Certificats mèdics per grues

Per obtenir o renovar el carnet has de portar:

  • 1 fotografia
  • DNI o passaport original